เข้าสู่ระบบ
ต้นทุนต่อหน่วย
รายงานจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...
  25 ม.ค.67    113 ครั้ง
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  07 พ.ย.66    145 ครั้ง
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  23 มี.ค.66    167 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  04 ส.ค.65    19,750 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  25 พ.ค.65    309 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  01 ก.พ.65    19,980 ครั้ง
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  29 ก.ย.64    19,873 ครั้ง
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  22 เม.ย.63    20,053 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2562
  22 เม.ย.63    19,940 ครั้ง
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  10 พ.ค.62    20,039 ครั้ง
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  10 พ.ค.62    20,055 ครั้ง
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2561
  05 มิ.ย.61    20,278 ครั้ง
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  19 เม.ย.61    20,569 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  13 มี.ค.60    20,417 ครั้ง
เอกสารบรรยายการคำนวณต้นทุนผลผลิต สำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  13 ก.ย.59    20,490 ครั้ง
เอกสารบรรยายการจัดทำต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
  13 ก.ย.59    20,297 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วย 2558
  13 ก.ย.59    20,582 ครั้ง
คณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  13 ก.ย.59    20,464 ครั้ง
ตัวอย่างแนวทางการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
  13 ก.ย.59    20,394 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด : 19 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
10  ท่าน
Today
00000005  
All
00038286