เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 27 มิ.ย.61 เข้าชม 3,877 ครั้้ง  
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 660 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 587 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 656 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 955 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 970 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 870 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 674 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 953 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,128 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 869 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 978 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 983 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 533 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 574 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,082 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 918 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 453 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 459 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 571 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 897 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 279 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 279 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,082 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,128 ครั้ง )
...............................................................................
3. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
( ดาวน์โหลด 983 ครั้ง )
...............................................................................
4. แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ดาวน์โหลด 978 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
( ดาวน์โหลด 970 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine