เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ดาวน์โหลดสารสนเทศ
สืบค้นจาก :
ข้อมูลเมื่อ : 07 พ.ค.61 เข้าชม 3,689 ครั้้ง  
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 569 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 513 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 584 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 888 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 909 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 838 ครั้ง
คู่มือการป...
ดาวน์โหลด 628 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 934 ครั้ง
ข้อมูลสารส...
ดาวน์โหลด 1,092 ครั้ง
คู่มือการต...
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
รายงานสรุป...
ดาวน์โหลด 836 ครั้ง
แผนกลยุทธ์...
ดาวน์โหลด 946 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 960 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 506 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 533 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
คู่มือปฏิบ...
ดาวน์โหลด 2,028 ครั้ง
แผนยุทธศาส...
ดาวน์โหลด 823 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 430 ครั้ง
ยุทธศาสตร์...
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 432 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
รายงานการต...
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 866 ครั้ง
ความพึงพอใ...
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
รายงานการว...
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
รายงานการส...
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
รายงานการป...
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
สารสนเทศ ป...
ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
รายงานประจ...
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
 5 อันดับดาวน์โหลดยอดนิยม
1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 2,028 ครั้ง )
...............................................................................
2. ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
( ดาวน์โหลด 1,092 ครั้ง )
...............................................................................
3. รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
( ดาวน์โหลด 960 ครั้ง )
...............................................................................
4. แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ดาวน์โหลด 946 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานประจำปี 2556
( ดาวน์โหลด 934 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine