เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 บุคลากร
ข้อมูลเมื่อ : 25 เม.ย.2561 15:13 เข้าชม 4,561 ครั้้ง  
นายสะอาด เข็มสีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์: 032-493300-6 ,เบอร์ภายใน 1100
อีเมล: saard.khe@mail.pbru.ac.th
นายนเรนทร อมรจุติ
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1113
อีเมล: narenthorn.amo@mail.pbru.ac.th
นายอภิวัฒน์ พานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1134
อีเมล: apiwat.pan@mail.pbru.ac.th
นายธีรวัฒน์ เสนะโห
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1131
อีเมล: theerawat.sen@mail.pbru.ac.th
นางสาวสุชาดา วงษ์กรอบ
นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1134
อีเมล: suchada.won@mail.pbru.ac.th
นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1134
อีเมล: thitirat.cha@mail.pbru.ac.th
นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1112
อีเมล: surapa.pul@mail.pbru.ac.th

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine