เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 บุคลากร
ข้อมูลเมื่อ : 28 ม.ค.2558 18:15 เข้าชม 3,643 ครั้้ง  
นายสะอาด เข็มสีดา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1132
อีเมล: saard.khe@mail.pbru.ac.th
นายนเรนทร อมรจุติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1113
อีเมล: narenthorn.amo@mail.pbru.ac.th
นางอาณา เข็มสีดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1134
อีเมล: arna.khe@mail.pbru.ac.th
นายอภิวัฒน์ พานทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1134
อีเมล: apiwat.pan@mail.pbru.ac.th
นายธีรวัฒน์ เสนะโห
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1131
อีเมล: theerawat.sen@mail.pbru.ac.th
นางสาวสุชาดา วงษ์กรอบ
นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1134
อีเมล: suchada.won@mail.pbru.ac.th
นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1112
อีเมล: surapa.pul@mail.pbru.ac.th
นางสาวอาริณี ตั้งเริก
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์: 032-493280 ,เบอร์ภายใน 1112
อีเมล: arinee.tan@mail.pbru.ac.th

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine