เข้าสู่ระบบ
บุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter)
 08 ก.พ.67    220 ครั้้ง  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter) “หนี ซ่อน สู้” ประจำปี 2567 ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น โดยมีบุคลากรและ นักศึกษาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในด้านการจัดการเมื่อเกิดเหตุ

#ขอบคุณภาพจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    86 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..
 22 เม.ย.67    104 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    113 ครั้ง
อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
7  ท่าน
Today
00000007  
All
00038288