เข้าสู่ระบบ
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณฯ
 18 ม.ค.67    231 ครั้้ง  

บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน โดยนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

#ขอบคุณภาพจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Division of Policy and Planning : PBRU
สัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
 21 พ.ค.67    86 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
การจัดสัมมนาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ..
 22 เม.ย.67    104 ครั้ง
อ่านต่อ
Division of Policy and Planning : PBRU
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 05 เม.ย.67    113 ครั้ง
อ่านต่อ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
6  ท่าน
Today
00000005  
All
00038286