เข้าสู่ระบบ
กองนโยบายและแผนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผอ.สะอาด เข็มสีดา เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
ข้อมูลเมื่อ : 29 ก.ย.64 เข้าชม 446 ครั้้ง  

กองนโยบายและแผนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผอ.สะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาของการหยุดพักการเดินทางอันยาวนานของการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแห่งนี้ พวกเราขอแสดงความยินดีที่ ผอ.ได้ถึงเวลาปลดวางภาระอันหนักอึ้ง แต่กระนั้นก็อดที่จะใจหายและเสียดายในความรู้ความสามารถของ ผอ.ซึ่งช่วยผลักดันภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เดินหน้าปราศจากปัญหาใด ๆ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงปกป้อง คุ้มครอง ผอ.ให้ ผอ.มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็นเป็นสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น แวดล้อมด้วยลูกหลานและญาติมิตร ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ตลอดไป

โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผอ.สะอาด  เข็มสีดา เพื่ออวยพรให้กับผอ. และแสดงภาพความประทับใจของพวกเราที่มีให้กับ ผอ. ตลอดช่วงเวลาที่พวกเราได้ร่วมงานกับท่าน

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งการย้ายสำนักงานกองนโยบายและแผน (ชั่วคราว) เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)
เกษียณอายุราชการของนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สังเกตการณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ระยะที่ 1
ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ
บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการการบริหารประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประชุมคณะทำงานทบทวนนโยบาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมพิจารณาร่างโครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ฝึกอบรมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ
สัมมนา การทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประเภทงบประมาณ และสีของงบหน้าเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
ขอให้ "ป้าณา" นางอาณา เข็มสีดา มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
หน้า : [ 1 ]  2  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 32 รายการ : จำนวน 2 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 9,187 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 8,431 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 7,759 ครั้ง )
...............................................................................
4. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
( เข้าชม 7,000 ครั้ง )
...............................................................................
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 6,885 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine