เข้าสู่ระบบ
บริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  26 ธ.ค.66    127 ครั้ง
(PDF) แบบฟอร์ม ERM1 (2566)
  20 พ.ค.66    19,623 ครั้ง
(2565) รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
  08 เม.ย.66    19,606 ครั้ง
(WORD) แบบฟอร์ม ERM1 (2566)
  21 ธ.ค.65    19,596 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
  25 ก.ค.65    19,764 ครั้ง
(PDF) แบบฟอร์ม ERM3 ติดตามผลหน่วยงาน 2565
  25 ก.ค.65    19,661 ครั้ง
(WORD) แบบฟอร์ม ERM3 ติดตามผลหน่วยงาน 2565
  25 ก.ค.65    19,660 ครั้ง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
  12 ม.ค.65    19,632 ครั้ง
(PDF) แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง (ERM2)
  22 พ.ย.64    19,695 ครั้ง
(Word) แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง (ERM2)
  22 พ.ย.64    19,641 ครั้ง
(2563) รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
  30 ธ.ค.63    19,768 ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561
  04 พ.ย.62    20,074 ครั้ง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
  04 พ.ย.62    20,043 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด : 13 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
6  ท่าน
Today
00000006  
All
00038287