เข้าสู่ระบบ
 ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 255904 ส.ค.58
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ.255824 ก.พ.58
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. ปีงบประมาณ 2566  ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง )
...............................................................................
2. ปีงบประมาณ 2565  ( ดาวน์โหลด 19,622 ครั้ง )
...............................................................................
3. ปีงบประมาณ 2564  ( ดาวน์โหลด 19,813 ครั้ง )
...............................................................................
4. ปีงบประมาณ 2563  ( ดาวน์โหลด 19,953 ครั้ง )
...............................................................................
5. ปีงบประมาณ 2562  ( ดาวน์โหลด 20,167 ครั้ง )
...............................................................................
6. ปีงบประมาณ 2561  ( ดาวน์โหลด 20,206 ครั้ง )
...............................................................................
7. ปีงบประมาณ 2560  ( ดาวน์โหลด 20,548 ครั้ง )
...............................................................................
8. ปีงบประมาณ 2559  ( ดาวน์โหลด 20,480 ครั้ง )
...............................................................................
9. ปีงบประมาณ 2558  ( ดาวน์โหลด 20,363 ครั้ง )
...............................................................................
10. ปีงบประมาณ 2557  ( ดาวน์โหลด 20,156 ครั้ง )
...............................................................................
11. ปีงบประมาณ 2556  ( ดาวน์โหลด 20,249 ครั้ง )
...............................................................................
12. ปีงบประมาณ 2555  ( ดาวน์โหลด 20,184 ครั้ง )
...............................................................................
13. ปีงบประมาณ 2554  ( ดาวน์โหลด 20,217 ครั้ง )
...............................................................................
14. ปีงบประมาณ 2553  ( ดาวน์โหลด 20,649 ครั้ง )
...............................................................................
15. ปีงบประมาณ 2552  ( ดาวน์โหลด 20,687 ครั้ง )
...............................................................................
16. ปีงบประมาณ 2551  ( ดาวน์โหลด 20,241 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3270-8603
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine