เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 255904 ส.ค.58
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ.255824 ก.พ.58
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. ปีงบประมาณ 2561  ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง )
...............................................................................
2. ปีงบประมาณ 2560  ( ดาวน์โหลด 305 ครั้ง )
...............................................................................
3. ปีงบประมาณ 2559  ( ดาวน์โหลด 319 ครั้ง )
...............................................................................
4. ปีงบประมาณ 2558  ( ดาวน์โหลด 272 ครั้ง )
...............................................................................
5. ปีงบประมาณ 2557  ( ดาวน์โหลด 189 ครั้ง )
...............................................................................
6. ปีงบประมาณ 2556  ( ดาวน์โหลด 232 ครั้ง )
...............................................................................
7. ปีงบประมาณ 2555  ( ดาวน์โหลด 251 ครั้ง )
...............................................................................
8. ปีงบประมาณ 2554  ( ดาวน์โหลด 202 ครั้ง )
...............................................................................
9. ปีงบประมาณ 2553  ( ดาวน์โหลด 320 ครั้ง )
...............................................................................
10. ปีงบประมาณ 2552  ( ดาวน์โหลด 295 ครั้ง )
...............................................................................
11. ปีงบประมาณ 2551  ( ดาวน์โหลด 209 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine