เข้าสู่ระบบ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 195 ครั้ง  
   18 เม.ย.67     69 ครั้ง
   02 ต.ค.66     152 ครั้ง
   01 ก.พ.65     19,705 ครั้ง
   24 พ.ย.63     19,904 ครั้ง
   31 ม.ค.63     20,029 ครั้ง
   23 ก.ย.62     20,259 ครั้ง
   06 ก.พ.61     20,286 ครั้ง
   25 ก.ย.59     20,653 ครั้ง
   15 ก.ย.59     20,573 ครั้ง
   04 ก.ย.58     20,442 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด : 17 รายการ

กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)  ชั้น 7
38  หมู่ 8   ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3270-8628
อีเมล์ : planning_office@mail.pbru.ac.thCopyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
7  ท่าน
Today
00000018  
All
00038803