กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ข้อมูลเมื่อ : 10 ก.ค.58 เข้าชม 1,129 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ และการนำส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้งานบริหารคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติซื้อจ้างและเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

2. เงินงบรายได้ ให้ดำเนินการทำเรื่องขออนุมัติซื้อจ้างและเบิกจ่ายให้เสร็จ สิ้นภายใน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประเภทงบประมาณ และสีของงบหน้าเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
ขั้นตอนการค้นหารหัส GFMIS
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้านคอรัปชั่น
ขอให้ "ป้าณา" นางอาณา เข็มสีดา มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน
สวัสดีปีใหม่ 2559
๕ ธันวา มหาราช
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตามข่าวสารกองแผนได้ที่นี่
All New Site Plan !!
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 3449 KB

.pdf
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,747 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,382 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,778 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,154 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,892 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine