เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อมูลเมื่อ : 13 ก.ย.59 เข้าชม 749 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th

เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยคุณพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร  รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร  รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์  ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์  ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เข้าเยี่ยมชมและจัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สามารถดูอัลบั้มภาพได้ที่นี่

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน
สวัสดีปีใหม่ 2559
๕ ธันวา มหาราช
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตามข่าวสารกองแผนได้ที่นี่
All New Site Plan !!
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,233 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 3,822 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,290 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 2,682 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,435 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine