เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...13 มี.ค.60
เอกสารบรรยายการคำนวณต้นทุนผลผลิต สำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...13 ก.ย.59
เอกสารบรรยายการจัดทำต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา...13 ก.ย.59
ต้นทุนต่อหน่วย 255813 ก.ย.59
คณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...13 ก.ย.59
ตัวอย่างแนวทางการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย...13 ก.ย.59
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,233 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 3,822 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,290 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 2,682 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,435 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine