เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลเมื่อ : 26 เม.ย. 61 เข้าชม 723 ครั้้ง  
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง + ดูทั้งหมด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (10 สิงหาคม 2559)12 ก.ย.59
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3)12 ก.ย.59
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2)11 พ.ค.59
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine