เข้าสู่ระบบ | ค้นหา

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เข้าชม 0 ครั้้ง  
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
เอกสารที่เกี่ยวข้อง + ดูทั้งหมด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (10 สิงหาคม 2559)12 ก.ย.59
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3)12 ก.ย.59
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2)11 พ.ค.59
FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine