เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
ประเภทงบประมาณ และสีของงบหน้าเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
ข้อมูลเมื่อ : 15 พ.ค.61 เข้าชม 461 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th

เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัสขึ้นต้นด้วยเลข 1 สีที่ใช้ในการทำงบหน้าเบิกจ่ายเป็นสีฟ้า

เงินรายได้ บ.กศ. รหัสขึ้นต้นด้วยเลข 2 สีที่ใช้ในการทำงบหน้าเบิกจ่ายเป็นสีชมพู

เงินรายได้ กศ.บป. รหัสขึ้นต้นด้วยเลข 3 สีที่ใช้ในการทำงบหน้าเบิกจ่ายเป็นสีเขียว

เงินรายได้ บัณฑิต รหัสขึ้นต้นด้วยเลข 4 สีที่ใช้ในการทำงบหน้าเบิกจ่ายเป็นสีเหลือง

เงินรายได้ คณะพยาบาล รหัสขึ้นต้นด้วยเลข 5 สีที่ใช้ในการทำงบหน้าเบิกจ่ายเป็นสีส้ม  

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขั้นตอนการค้นหารหัส GFMIS
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้านคอรัปชั่น
ขอให้ "ป้าณา" นางอาณา เข็มสีดา มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน
สวัสดีปีใหม่ 2559
๕ ธันวา มหาราช
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตามข่าวสารกองแผนได้ที่นี่
All New Site Plan !!
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 5,333 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 5,331 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 4,422 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,767 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 3,409 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine