กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
 เอกสารเผยแพร่
FTES ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์05 มี.ค.58
แผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ปี 2558-256105 มี.ค.58
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556...05 มี.ค.58
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553 - 2557...05 มี.ค.58
คู่มือการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ...05 มี.ค.58
นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552-2555...05 มี.ค.58
รายงานผลการติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551-2552...05 มี.ค.58
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี...05 มี.ค.58
แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)...05 มี.ค.58
โครงสร้างมหาวิทยาลัย05 มี.ค.58
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552...05 มี.ค.58
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...05 มี.ค.58
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)...05 มี.ค.58
กรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2556-2560...03 มี.ค.58
แบบประเมินการปฏิบัติงานผู้ต่อราชการ...24 ก.พ.58
การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ...24 ก.พ.58
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำงบลงทุน ปี 2559...24 ก.พ.58
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ไม่ใช่วิจัย...24 ก.พ.58
ไฟล์นำเสนอการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2558...24 ก.พ.58
แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557...24 ก.พ.58
หน้า : กลับ  1  2  3  4  [ 5 ]  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 106 รายการ : จำนวน 6 หน้า
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,738 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 4,377 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,770 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 3,146 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,888 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine