กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลเมื่อ : 04 ส.ค.58 เข้าชม 544 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ.2558
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 155 KB

.rar
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. ปีงบประมาณ 2561  ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง )
...............................................................................
2. ปีงบประมาณ 2560  ( ดาวน์โหลด 277 ครั้ง )
...............................................................................
3. ปีงบประมาณ 2559  ( ดาวน์โหลด 287 ครั้ง )
...............................................................................
4. ปีงบประมาณ 2558  ( ดาวน์โหลด 250 ครั้ง )
...............................................................................
5. ปีงบประมาณ 2557  ( ดาวน์โหลด 175 ครั้ง )
...............................................................................
6. ปีงบประมาณ 2556  ( ดาวน์โหลด 217 ครั้ง )
...............................................................................
7. ปีงบประมาณ 2555  ( ดาวน์โหลด 240 ครั้ง )
...............................................................................
8. ปีงบประมาณ 2554  ( ดาวน์โหลด 188 ครั้ง )
...............................................................................
9. ปีงบประมาณ 2553  ( ดาวน์โหลด 259 ครั้ง )
...............................................................................
10. ปีงบประมาณ 2552  ( ดาวน์โหลด 271 ครั้ง )
...............................................................................
11. ปีงบประมาณ 2551  ( ดาวน์โหลด 186 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine