เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ข้อมูลเมื่อ : 31 มี.ค.58 เข้าชม 934 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อม เกล้าถวาย พระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่ง พระบูรพมหากษัตริยาธิราช โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ เป็น มิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน
สวัสดีปีใหม่ 2559
๕ ธันวา มหาราช
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ติดตามข่าวสารกองแผนได้ที่นี่
All New Site Plan !!
 5 อันดับข่าวยอดนิยม
1. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
( เข้าชม 4,234 ครั้ง )
...............................................................................
2. แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (มร.พบ)
( เข้าชม 3,823 ครั้ง )
...............................................................................
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552
( เข้าชม 3,291 ครั้ง )
...............................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2556
( เข้าชม 2,683 ครั้ง )
...............................................................................
5. การจัดทำคำของบประมาณดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
( เข้าชม 2,436 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine