เข้าสู่ระบบ | ค้นหา
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ.2558
ข้อมูลเมื่อ : 24 ก.พ.58 เข้าชม 492 ครั้้ง  
http://plan.pbru.ac.th
คู่มือการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ.2558
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 5025 KB

.rar
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
1. ปีงบประมาณ 2561  ( ดาวน์โหลด 91 ครั้ง )
...............................................................................
2. ปีงบประมาณ 2560  ( ดาวน์โหลด 252 ครั้ง )
...............................................................................
3. ปีงบประมาณ 2559  ( ดาวน์โหลด 251 ครั้ง )
...............................................................................
4. ปีงบประมาณ 2558  ( ดาวน์โหลด 232 ครั้ง )
...............................................................................
5. ปีงบประมาณ 2557  ( ดาวน์โหลด 161 ครั้ง )
...............................................................................
6. ปีงบประมาณ 2556  ( ดาวน์โหลด 198 ครั้ง )
...............................................................................
7. ปีงบประมาณ 2555  ( ดาวน์โหลด 227 ครั้ง )
...............................................................................
8. ปีงบประมาณ 2554  ( ดาวน์โหลด 174 ครั้ง )
...............................................................................
9. ปีงบประมาณ 2553  ( ดาวน์โหลด 220 ครั้ง )
...............................................................................
10. ปีงบประมาณ 2552  ( ดาวน์โหลด 253 ครั้ง )
...............................................................................
11. ปีงบประมาณ 2551  ( ดาวน์โหลด 172 ครั้ง )
...............................................................................

FOLLOW PLAN P.B.R.U.
Develop by Missine
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3280
อีเมล์ : plan_pbru@hotmail.co.th
Copyright © 2015 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine